Wethouder Yvonne Kammeijer heeft vrijdag 2 februari een zonnepaneel aan de eerstegeboren Bergse Skylar Lijten, geboren op 2 januari 2018, uitgereikt. Dit vanwege het sluiten van het Energieconvenant met de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom (STEB). Het convenant bevestigt de intentie van de gemeente om samen met de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom de overgang naar een duurzame samenleving gestalte te geven. De Stichting zal hierbij als aanjager fungeren met steun van de gemeente.

Een energieneutraal Bergen op Zoom

De Gemeente Bergen op Zoom heeft net als alle gemeentes in Nederland de opdracht om in 2050 duurzaam te zijn. Dat wil zeggen geen gebruik van energie die niet duurzaam opgewekt is en geen uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. De gemeente Bergen op Zoom wil daarom op korte termijn zonnepaneleninstallaties laten realiseren op de daken van een aantal gemeentelijke gebouwen. In eerste instantie komen hiervoor de daken van de Gemeentewerf in aanmerking. De gemeente wil hiermee de groei van productie van duurzame energie bevorderen en daarnaast het goede voorbeeld geven. Kijk voor een overzicht van de projecten op https://www.ec-boz.nl/projecten/.

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom

De gemeente heeft niet de intentie om zelf te investeren in de zonnepaneleninstallaties. Zij wil deze daken ter beschikking stellen van een lokale entiteit om deze installaties te ontwikkelen en te exploiteren: dit is de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom (STEB). De stichting heeft als uitgangspunten om maximaal in te zetten op burgerparticipatie, op vergroting van de betrokkenheid van burgers bij de energietransitie en op lokale afname van de geproduceerde stroom. De gemeente wil hiermee een stimulans geven aan de realisatie van meer zonnepaneleninstallaties. Dat kan naast gemeentelijk vastgoed ook op andere daken en locaties. Denk daarbij aan sporthallen, scholen, bedrijven, etc.

Energie Coöperatie Bergen op Zon

Voor de installatie en exploitatie van het eerste zonnedak, richtte de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom de Energie Coöperatie Bergen op Zon op, welke de zonnedaken gaat realiseren en exploiteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde postcoderoosregeling. Door lid te worden van deze coöperatie kunnen de leden zelf zonne-energie opwekken op een van deze daken door één of meerdere zonparticipaties (zonnepanelen) te kopen. Hierbij dragen zij bij aan het verduurzamen van de energieopwekking, reductie van CO2-emissie en profiteren daarbij van een lagere energierekening.

De postcoderoosregeling

De postcoderoosregeling bepaalt dat alleen inwoners die in een aantal postcodegebieden rondom de opwekkingsinstallatie wonen, kunnen meedoen. Uiteraard streeft de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom ernaar om deze regeling door de keuze van projecten en afbakening van de postcodes voor alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom beschikbaar te maken.

Via informatiebijeenkomsten, onze website en socialmediakanalen houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen. Zijn er nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@ec-boz.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Contact:

 

Energie Coöperatie Bergen op Zon
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ec-boz.nl

KVK 71761047
IBAN: NL71 TRIO 0379 3221 10

 

     

 

 

 

Contact:

 

Energie Coöperatie Bergen op Zon
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ec-boz.nl

KVK 71761047
IBAN: NL71 TRIO 0379 3221 10

 

     

 

 

 

Via de nieuwsbrief houdt de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, energieprojecten én ontvangt u tips voor energiebesparing.