Bekijk hier de veelgestelde vragen

Hoe kan ik lid worden?

U kunt heel eenvoudig lid worden door u aan te melden via dit formulier. 

Wat kost een lidmaatschap?

De kosten bedragen 25,00 per jaar. Aanmelden kan via https://www.ec-boz.nl/word-lid/

Wat gebeurt er bij diefstal of beschadiging?

De installatie wordt geplaatst op het dak van een locatie die eigenaar hiervan is. Wanneer een installatie wordt gestolen of beschadigd geraakt door bijvoorbeeld derden, storm, etc. zijn hiervoor ook door de coöperatie verzekeringen afgesloten.

Is het verplicht om een coöperatie op te zetten?

De beschikking voor de aanwijzing postcoderoosregeling van de Belastingdienst dient te worden aangevraagd door een coöperatie die juridisch en financieel eigenaar is van de opwek installatie. U bent dus als initiatiefnemers verplicht om een coöperatie op te richten.

Hoeveel deelnemers moet een postcodeproject hebben?

Dit is afhankelijk van het aantal zonparticipaties en het aantal deelnemers van het project. Neem voor meer info over een project en het aantal deelnemers contact met ons op door te mailen naar info@ec-boz.nl.

Moet ik overstappen naar een andere energieleverancier?

Het is geen verplichting om over te stappen naar een andere energieleverancier. U krijgt wel een financiële vergoeding als u overstapt naar onze partner Greenchoice.

Wat gebeurt er met mijn zonneparticipaties als ik ga verhuizen?

Als u verhuist naar een adres binnen het postcodegebied van het project, dan verandert er niets. Verhuist u naar een adres dat buiten het postcodegebied valt, dan kunt u deze niet meenemen. U mag de participaties wel verkopen aan de nieuwe kopers van uw woning of overdragen aan andere geïnteresseerden die gevestigd zijn in het postcodegebied. Onder bepaalde voorwaarden zijn wij bereid om de participaties over te nemen.

Kan ik ook als huurder van een huurhuis deelnemen?

Ook huurders kunnen deelnemen mits de huur exclusief energiekosten is, ofwel als u zelf de rekening voor de energie betaalt.

Wat is de rol van de gemeente Bergen op Zoom hierin?

Op 2 februari 2018, is een Energieconvenant getekend door wethouder mevrouw Drs. Y. Kammeijer en de heer Ing. W. van den Bergh, voorzitter van de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom (STEB). Het convenant bevestigt de intentie van de gemeente om samen met de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom de overgang naar een duurzame samenleving gestalte te geven. De Stichting zal hierbij als aanjager fungeren met steun van de gemeente.

Een energieneutraal Bergen op Zoom
De gemeente Bergen op Zoom heeft net zoals alle gemeentes in Nederland de opdracht om uiterlijk in 2050 duurzaam te zijn. Dit betekent geen gebruik van energie die niet duurzaam opgewekt is en geen uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Hiertoe wil de gemeente Bergen op Zoom graag op korte termijn zonnepaneleninstallaties laten realiseren op de daken van een aantal gemeentelijke gebouwen. In eerste instantie komen hiervoor de daken van de Gemeentewerf in aanmerking. De gemeente wil hiermee de groei van productie van duurzame energie bevorderen en daarmee tevens een goed voorbeeld geven.

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom
De gemeente heeft niet de intentie om zelf te investeren in de zonnepaneleninstallaties. Zij wil deze daken ter beschikking stellen van een lokale entiteit om deze installaties te ontwikkelen en te exploiteren: dit is de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom. De stichting heeft als uitgangspunten om maximaal in te zetten op burgerparticipatie, op vergroting van de betrokkenheid van burgers bij de energietransitie en op lokale afname van de geproduceerde stroom. De gemeente wil hiermee een stimulans geven aan de realisatie van meer zonnepaneleninstallaties, niet alleen op daken van gemeentelijk vastgoed maar ook op andere daken en locaties. Hierbij kan gedacht worden aan sporthallen, scholen, bedrijven, etc.

Wie is de baas van het netwerk?

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van het netwerk. Enexis beheert het gas- en elektriciteitsnetwerk van o.a. Noord-Brabant.

Is de Energie Coöperatie Bergen op Zon een commerciële instelling?

Onze energiecoöperatie is gebaseerd op het ledenprincipe. De leden bepalen de koers van de coöperatie. Daarnaast zijn wij erg alert op de overheadkosten en werken wij met vrijwilligers en lokale bedrijven die ons ook ondersteunen. Het bestuur van de coöperatie ziet erop toe dat de winsten weer worden geherinvesteerd in duurzame energieprojecten.

Wanneer vindt de Algemene Ledenvergadering plaats?

Het bestuur organiseert in het voorjaar en in het najaar een Algemene Ledenvergadering. Leden ontvangen via de mail hiervoor een uitnodiging, inclusief agenda en notulen van de voorgaande bijeenkomst.

Kan ik zelf een energieproject opstarten?

Dat kan zeker! Neem voor meer informatie contact op met de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom door een e-mail te sturen naar info@ste-boz.nl.

Stemrecht

Een betalend lid staat garant voor één stem. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt samen vastgesteld waarover mag worden gestemd.

Wie is eigenaar van het zonnepark?

De Energie Coöperatie Bergen op Zon is de enige aandeelhouder en formeel eigenaar van het zonnepark.

Heb ik na 15 jaar nog recht op verdiensten?

Nee, na 15 jaar zijn er geen verdiensten meer voor de huidige investeerders.

Word ik eigenaar van het zonnepaneel?

Nee, de zonnepanelen blijven eigendom van de Energie Coöperatie Bergen op Zon.

Zijn er risico’s verbonden aan het lidmaatschap?

Het risico dat u loopt, is het lidmaatschapsgeld van 25,00 euro per jaar. Dit bedrag is niet terug te vorderen. Verder sluit de ECB elke vorm van aansprakelijkheid uit voor de leden.

Hoe word ik vrijwilliger?

Energie Coöperatie Bergen op Zon bestaat uit een club enthousiaste vrijwilligers die samen werken aan een energieneutraal Bergen op Zoom. Door de groei van onze activiteiten zijn wij op zoek naar deskundige, ervaren vrijwilligers die ondersteuning willen bieden bij organisatorische en administratieve taken. Stuur een e-mail naar info@ec-boz.nl en we nemen snel contact met u op!

Waarom is het belangrijk over te gaan tot groene energie?

In Nederland zijn wij vrijwel geheel afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals gas en olie. Deze brandstoffen brengen veel schade toe aan het milieu en kosten veel geld. Duurzame energie, zoals zonne- en windenergie, is niet schadelijk voor het milieu en raakt niet op. Daarnaast worden we onafhankelijker als we het zelf regelen. Dit is financieel ook veel voordeliger.

Hoe word ik sponsor of partner?

Wij zijn erg blij met de financiële steun en dienstverlening in natura die wij van onze partners mogen ontvangen. Wilt u ook een financiële bijdrage leveren of uw diensten ter beschikking stellen? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@ec-boz.nl zodat we snel af kunnen spreken!

Hoe kan ik overstappen naar GreenChoice?

Leden van Energie Coöperatie Bergen op Zon kunnen zichzelf aanmelden als klant van Greenchoice. Aanmelden kan https://www.greenchoice.nl/bergenopzon. 

Ik heb nog een andere vraag die hier niet bijstaat.

Stuur een e-mail naar info@ec-boz.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact:

 

Energie Coöperatie Bergen op Zon
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ec-boz.nl

KVK 71761047
IBAN: NL71 TRIO 0379 3221 10

 

     

 

 

 

Contact:

 

Energie Coöperatie Bergen op Zon
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ec-boz.nl

KVK 71761047
IBAN: NL71 TRIO 0379 3221 10

 

     

 

 

 

Via de nieuwsbrief houdt de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, energieprojecten én ontvangt u tips voor energiebesparing.