HOE WERKT HET?

Kunnen er geen zonnepanelen op uw dak? Woont u in een flat? Of mogen er geen zonnepanelen op uw dak, omdat u in een beschermd stadsgezicht of een monument woont? Maar wilt u toch duurzaam energie opwekken én een flinke besparing op uw energierekening? Dan is deelnemen aan een zonproject wellicht een goede optie voor u. Doe mee en profiteer vanaf dag 1 van een mooi voordeel. En dat 15 jaar lang!

Hoe werkt het?
U wordt lid van de nieuw op te richten energiecoöperatie. In een coöperatie hebben de leden het voor het zeggen, dus samen met de andere leden bepaalt u het beleid van de coöperatie en brengt u het kapitaal in. Dat kapitaal gebruikt de coöperatie om het zonproject  te starten. De leden krijgen minimaal 15 jaar lang de energiebelasting over de opgewekte energie terug. En dat levert u jaarlijks honderden euro’s op. Het verwachte rendement is ongeveer 5%. Dat is vele malen hoger dan de rente die u krijgt op een spaarrekening. Daar komt dan nog de ‘verkoop’ van de opgewekte stroom bij.

Voor wie?
Onze zonprojecten komen met behulp van een postcoderoosregeling tot stand.

Inwoners die een pand huren komen ook in aanmerking, mits de huurder exclusief energiekosten huurt. De huurder moet dus een zelfstandig afnemer zijn van elektriciteit. Kijk hier voor meer informatie over de nieuwe postcoderoosregeling (link naar Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) (rvo.nl) de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Zonparticipaties
Uw inleg wordt uitgedrukt in zonparticipaties. Een zonparticipatie kost vooralsnog € 500,00. U mag investeren in één of meerdere zonparticipaties. Er wordt nu niet meer gewerkt met een korting op de energiebelasting, Zodoende is er ook geen koppeling meer aan het energieverbruik dat u jaarlijks afneemt. Er is dus geen maximum meer ten opzichte van uw eigen verbruik. In tegenstelling tot de oude regeling wordt er ‘subsidie’ uitgekeerd aan de coöperatie die het vervolgens verdeelt naar rato van de deelnemende participaties. De vergoeding kan in de loop van de jaren dalen, maar ook weer stijgen. De basis is dat de subsidie een aanvulling is op marktprijs van de stroom. De hoogte van de basis wordt dus bij aanvang bepaald en blijft gedurende 15 jaar gegarandeerd.

Voorbeeld: 
Stel dat een deelnemer met 6 zonparticipaties aan het project gaat deelnemen. In dat geval kunnen we de volgende schatting maken van de opbrengst. Eén zonparticipatie levert ongeveer 500 kWh/jr op. Dat wil zeggen dat 6 participaties 6 x 500 kWh/jr oftewel 3.000 kWh/jr opleveren. Uitgaande van de veronderstelde vergoeding van gemiddeld 9 eurocent per kWh levert dat per jaar € 270,00 op. Over 15 jaar is dat een bedrag van € 4.050,00.

De kosten voor deelname bedragen, naast de zonparticipaties, vooralsnog € 25,00 per jaar voor het lidmaatschap en € 25,00 inschrijfkosten voor het project.

Extra financiële vergoeding
Onze zonnecentrales produceren groene stroom die door de nieuwe energiecoöperatie wordt verkocht aan onze energiepartner Greenchoice. Leden die overstappen naar Greenchoice ontvangen daardoor een financiële vergoeding.

Voorwaarden voor deelname
Deelnemers worden lid van de nieuw op te richten energiecoöperatie.

– Particulieren en organisaties moeten gevestigd zijn in het postcoderoosgebied.
– Het participatie-aandeel in het project mag niet groter zijn dan 20 participaties.
– Particulieren en organisaties moeten een kleinverbruikersaansluiting hebben (max. 3 x 80 Ampère).
– Organisaties mogen voor maximaal 20% een aandeel nemen.

Contact:

 

Energie Coöperatie Bergen op Zon
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ec-boz.nl

KVK 71761047
IBAN: NL71 TRIO 0379 3221 10

 

     

 

 

 

Contact:

 

Energie Coöperatie Bergen op Zon
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ec-boz.nl

KVK 71761047
IBAN: NL71 TRIO 0379 3221 10

 

     

 

 

 

Via de nieuwsbrief houdt de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, energieprojecten én ontvangt u tips voor energiebesparing.