OVER ECB

De Energie Coöperatie Bergen op Zon is opgericht door de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom voor het realiseren van een groot aantal zonneparken. Bestuurders van de Stichting en de Coöperatie zijn enthousiaste vrijwilligers en professionals op het gebied van duurzaamheid. Zij willen samen met en voor de inwoners van Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat duurzame energie gaan produceren.

Energieconvenant

Op 2 februari 2018, is een Energieconvenant getekend door wethouder mevrouw Drs. Y. Kammeijer en de heer Ing. W. van den Bergh, voorzitter van de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom (STEB). Het convenant bevestigt de intentie van de gemeente om samen met de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom de overgang naar een duurzame samenleving gestalte te geven. De Stichting zal hierbij als aanjager fungeren met steun van de gemeente.

Een energieneutraal Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom heeft net zoals alle gemeentes in Nederland de opdracht om uiterlijk in 2050 duurzaam te zijn. Dit betekent geen gebruik van energie die niet duurzaam opgewekt is en geen uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Hiertoe wil de gemeente Bergen op Zoom graag op korte termijn zonnepaneleninstallaties laten realiseren op de daken van een aantal gemeentelijke gebouwen. In eerste instantie komen hiervoor de daken van de Gemeentewerf in aanmerking. De gemeente wil hiermee de groei van productie van duurzame energie bevorderen en daarmee tevens een goed voorbeeld geven. Kijk hier voor een overzicht van de projecten van de ECB.

Stichting Energietransitie Bergen op Zoom

De gemeente heeft niet de intentie om zelf te investeren in de zonnepaneleninstallaties. Zij wil deze daken ter beschikking stellen van een lokale entiteit om deze installaties te ontwikkelen en te exploiteren: dit is de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom. De stichting heeft als uitgangspunten om maximaal in te zetten op burgerparticipatie, op vergroting van de betrokkenheid van burgers bij de energietransitie en op lokale afname van de geproduceerde stroom. De gemeente wil hiermee een stimulans geven aan de realisatie van meer zonnepaneleninstallaties, niet alleen op daken van gemeentelijk vastgoed maar ook op andere daken en locaties. Hierbij kan gedacht worden aan sporthallen, scholen, bedrijven, etc.

Meer weten over de ECB of onze projecten? Kijk hieronder voor een overzicht of mail naar info@ec-boz.nl. Wij informeren u graag over de mogelijkheden!

Contact:

 

Energie Coöperatie Bergen op Zon
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ec-boz.nl

KVK 71761047
IBAN: NL71 TRIO 0379 3221 10

 

     

 

 

 

Contact:

 

Energie Coöperatie Bergen op Zon
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ec-boz.nl

KVK 71761047
IBAN: NL71 TRIO 0379 3221 10

 

     

 

 

 

Via de nieuwsbrief houdt de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, energieprojecten én ontvangt u tips voor energiebesparing.