Zonnecentrale Gemeentewerf

De gemeente stelt het dak van de buitenloodsen van de Gemeentewerf aan de Blankenweg in Bergen op Zoom beschikbaar. ECB verzorgt de installatie, aansluiting, exploitatie en beheer van de panelen, als ook de administratie, communicatie en advisering. 

Inmiddels zijn alle 332 participaties uitgegeven en kan er niet meer worden ingeschreven op dit project.
 
Projectinformatie

Dakoppervlak: 2.100 m2
Aantal zonnepanelen: 688
Vermogen: 185.760 kWp
CO2 reductie: 78.200 ton per jaar
Investering: 136.000,00 euro
Verwachte levensduur: > 20 jaar
Rendement op investering: circa 5 %

Welke postcodes?

Zonnecentrale Gemeentewerf komt met behulp van een postcoderoosregeling tot stand. Deze omvat de volgende postcodes: 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4621, 4622, 4624. Na vaststelling, kan deze postcoderoosregeling niet worden uitgebreid met een nieuw postcodegebied. Kijk hier voor een overzicht van de derde postcoderoos van Energiecoöperatie Bergen op Zon.

Via deze link ziet u de prestaties van Zonnecentrale Gemeentewerf.

Zonparticipaties

Uw inleg wordt uitgedrukt in zonparticipaties. Voor de Zonnecentrale Gemeentewerf zijn ongeveer 688 zonnepanelen, ofwel 332 zonparticipaties à 500 kWh van toepassing. Een zonparticipatie kost circa 500 euro. U mag investeren in één of meerdere zonparticipaties. De daadwerkelijke hoogte van het in te leggen bedrag kan per participatie nog wijzigen. Dit hangt af van de daadwerkelijke inkoop- en installatiekosten voor de zonnepanelen. Voor de uiteindelijke betaling ontvangt u een overzicht.

Extra financiële vergoeding

Zonnecentrale Gemeentewerf produceert groene stroom die door ECB wordt verkocht aan onze energiepartner Greenchoice. Leden die overstappen naar Greenchoice ontvangen daardoor een financiële vergoeding.

Energieverbruik

De korting op de energiebelasting is rechtstreeks gekoppeld aan het energieverbruik dat u jaarlijks afneemt. Ons advies is om een bovengrens van circa 80% van het huidige elektriciteitsverbruik aan te houden bij het bepalen van de hoogte van de inleg.

Voorbeeldberekening hoogte inleg

Een zonparticipatie levert 500 kWh op. Jouw jaarlijkse energieverbruik in 2018 was 3.200 kWh. 80% van 3.200 is 2.560 kWh. Houd dan rekening met een investering van 3.000 kWh, een meervoud van 500 kWh.

tichting Energietransitie Bergen op Zoom - voorbeeld energiebesparing

 
Word donateur!

U kunt voor 25,00 per jaar ook donateur worden van de energiecoöperatie zonder deel te nemen aan een project. Interesse? Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@ec-boz.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contact:

 

Energie Coöperatie Bergen op Zon
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ec-boz.nl

KVK 71761047
IBAN: NL71 TRIO 0379 3221 10

 

     

 

 

 

Contact:

 

Energie Coöperatie Bergen op Zon
Blokstallen 2b
4611 WB  BERGEN OP ZOOM

info@ec-boz.nl

KVK 71761047
IBAN: NL71 TRIO 0379 3221 10

 

     

 

 

 

Via de nieuwsbrief houdt de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, energieprojecten én ontvangt u tips voor energiebesparing.